Training Beeldend denken

Kinderpraktijk Leontine start met een nieuwe opzet van de training voor Beelddenkers.

De training is vanaf nu ingedeeld in verschillende blokken. Zodat er gekozen kan worden welk blok op je kind van toepassing is. De geplande blokken worden in groepsverband gegeven.
De blokken kunnen ook individueel gevolgd worden, wanneer je hiervoor kiest wordt het uurtarief gehanteerd.

De kracht van beelddenken ligt in het maken van filmpjes en het zien van beelden in je hoofd. In de verschillende blokken zal er geleerd worden hoe je deze filmpjes en beelden kunt maken. Door hier gebruik van te maken kan je het beelddenken positief inzetten. Zie het als een spiekbriefje in je hoofd! Hoe handig is dat!?

Doordat niet iedereen dezelfde problemen ervaart zijn er blokken gemaakt die individueel of in groepsverband te volgen zijn.

* Het leren opruimen van je hoofd;
* Het rekenen beeldend maken;
* Automatiseren van de tafels;
* Woorden visueel opslaan;
* Breuken beeldend maken;
* Klok kijken;
* Welke manier van leren past het beste bij je bij vakken als geschiedenis, topografie, aardrijkskunde en wiskunde? Hoe kun je dit het beste toepassen;

 


Het eerste blok dat gepland is betreft het klok kijken. Deze staat gepland op dinsdag 23 en dinsdag 30 oktober.

De kosten voor een training in groepsverband bedraagt per sessie € 20.

 

Klok kijken:

Tijd, wat is dat nou precies. Als je hier geen beeld bij hebt, zegt de tijd je niet veel.
Door het klok kijken stap voor stap beeldend te maken krijgen kinderen meer tijdsbesef.
Dit blok klok kijken bestaat uit 2 sessies.
Tijdens de eerste sessie gaan we de analoge klok behandelen. Ieder krijgt ook een oefenklok mee naar huis welke gehouden mag worden.
In de tweede sessie gaan we aan de slag met de digitale klok.

 

 

Tafels:
Tijdens dit blok gaan we aan de slag met de tafels. Wat wordt er bedoeld met de tafels. We gaan dit op verschilllende manieren beeldend maken. Op een actieve manier gaan we de tafels laten leven. Springen, tekenen en het compleet uitwerken horen hierbij.  Elke week behandelen we 1 tafel.  In dit uur sla je de tafel ook op in je hoofd waardoor je hem hierna kunt gebruiken.

 

Door het automatiseren van de tafels zal het rekenen makkelijker gaan. Hier profiteer je van tijdens het rekenen op de basisschool en later tijdens wiskunde op de middelbare school. 

 

nog geen nieuwe datum bekend

 

De kosten voor een training in groepsverband bedraagt per sessie € 20.